Wyjazdy
Krajowe

z Red Climb Zone

Wyjazdy wspinaczkowe jedno i dwudniowe dla początkujących  – udział w nich umożliwia bezpieczny i bardzo efektywny początek przygody ze wspinaczką.

Od wiosny do jesieni. Są to zajęcia w grupach podzielonych ze względu na poziom zaawansowania. W zajęciach dla początkujących główny nacisk kładziemy na naukę poprawnej techniki wspinaczkowej, utrwalenie poprawnych nawyków oraz eliminację złych. Treningi wpływają też pozytywnie na siłę oraz wytrzymałość uczestników. Również jako: Wyjazdy motywacyjne dla pracowników firm.

Pierwsze kroki
w skałach

Dla początkujących lub nigdy niewspinających się :)

Poznacie techniki asekuracji i wspinaczki dzięki którym będziecie mogli sprawdzić czy wspinanie stanie się Waszą pasją !!!

Kursy
wspinaczkowe

Chcąc rozwinąć skrzydła i wejść w świat piękna uprawiania wspinaczki warto spróbować asekuracji dolnej. Ta nowa paleta doznań pozwalająca rozkoszować się pokonywaniem wysokości oraz mierzenia się ze wspaniałymi wyzwaniami, które stawia przed nami skała jest pierwszym krokiem do doskonałości wertykalnego świata.

Kurs wspinaczki z asekuracją dolną po drogach ubezpieczonych - (terminy do ustalenia) – 450 zł/os

Po tym kursie jesteś już w pełni przygotowany do wspinaczki na naszej Jurze. Warto wiedzieć, że 99% dróg pokonywanych w polskich skałkach odbywa się przy użyciu technik poznanych na tym właśnie kursie. Wspinaczka z asekuracją dolną wiąże się z wykonywaniem złożonych operacji sprzętowych. Oprócz samego ruchu wspinaczkowego musimy koncentrować się na poprawnych czynnościach związanych z asekuracją. Dla kogo? Osoby początkujące lub wspinające się chcące odświeżyć, utrwalić lub zunifikować swoją wiedzę. Działamy na drogach trudności od IV. Kurs wspinaczki trwa 24 godziny i podzielony jest na kilkugodzinne bloki. Po pomyślnym ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w kursie.Wszystkim uczestnikom zapewniamy kompletny sprzęt wspinaczkowy. We własnym zakresie należy zaopatrzyć się w obuwie do wspinania i woreczek z magnezją. W przypadku zainteresowania indywidualnym terminem przy grupie przynajmniej czteroosobowej -  termin do ustalenia!

Obozy
wspinaczkowe

Obozy wspinaczkowe organizowane są dla wszystkich, stanowiąc często pierwszy kontakt z "prawdziwą skałą". Początkujący zdobywają swoje pierwsze uprawnienia wspinaczkowe - przechodzą kurs wspinaczki skalnej. Bardziej zaawansowani uczestnicy doskonalą swoje umiejętności.

Na takim obozie wspinamy się w rozmaitych formacjach skalnych, pokonujemy mnóstwo dróg wspinaczkowych. Uczymy się jak bezpiecznie przebywać w skałach. Wspinamy się zarówno z dołem jak i na wędkę. Realizacja możliwa w rejonach wspinaczkowych na terenie całego świata. Wspinaczkowego świata :)

Obozy
juniorskie

Bogaty program sportowy, smaczne posiłki, program wieczorny, sprawdzona kadra, lata doświadczeń !!!

Szkolenia z instruktorami na każdym poziomie zaawansowania w trybie 2 sesji dziennie. Zajęcia odbywają się w grupach 4-8 osobowych. Zapewniamy kompletny i bezpieczny sprzęt renomowanych marek. Kadra obozowa składa się z doświadczonych instruktorów i pedagogów, którzy w większości są absolwentami Akademii Wychowania Fizycznego. Każdy dzień obozu może wypełnić bogaty program rekreacyjno-rozrywkowy, realizowany poza czasem zajęć wspinaczkowych. We własnym zakresie uczestnik powinien posiadać: buty wspinaczkowe i woreczek z magnezją.

Biwaki oraz
wyjazdy integracyjne

Biwaki wspinaczkowe dla grup, firm, organizacji !!!

Integracja w najlepszej formie. Współpraca, bezpieczeństwo, nauka, zabawa, niezapomniane wspomnienia.

2,3 lub 5-cio dniowe biwaki wspinaczkowe organizowane dla wszystkich, nawet najmłodszych stanowią często pierwszy kontakt z "prawdziwą skałą". Starsi zdobywają swoje pierwsze uprawnienia wspinaczkowe - przechodzą kurs wspinaczki skalnej. Na takim obozie wspinamy się w rozmaitych formacjach skalnych, pokonujemy mnóstwo dróg wspinaczkowych. Uczymy się jak bezpiecznie przebywać w skałach. Wspinamy się zarówno z dołem jak i na wędkę. Poziom trudności dróg dostosowany jest do umiejętności wspinaczy. Realizacja możliwa w rejonach wspinaczkowych na terenie całego kraju.

Zakwaterowanie: Hotel, Apartament, Namiot.

Rekreacja oraz
wolny czas

Dla osób indywidualnych, grup.

Sprawimy, że Twój wolny weekend, popołudnie czy przerwa między szkoleniami będzie wspominana jeszcze przez wiele lat !!!

To też Rodzinne wyjazdy w skały. Rekreacyjne wyjazdy w skałki to wspinanie jednodniowe lub weekendowe najczęściej na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Skierowane są do osób, które jeszcze się nie wspinały lub które dopiero rozpoczęły przygodę ze wspinaczką, nie dysponują własnym sprzętem wspinaczkowym lub po prostu chcą wspinać się pod okiem instruktora. Zajęcia rozpoczynamy od przeszkolenia "Wspinaczka na wędkę" - podstawowe, niezmiernie przydatne. Już w kilkanaście minut zaczniesz sam asekurować w układzie "na wędkę". Gwarantujemy cały specjalistyczny sprzęt. Realizacja również w innych rejonach wspinaczkowych na terenie całego kraju.

Wyjazdy
firmowe

Wieloletnie doświadczenie, współpraca z firmami różnej wielkości, konkretne i kreatywne programy.

Sprawdź nas !!!

Informacje
o nas

Organizujemy zajęcia wspinaczkowe od 1992r. Od kilku lat realizujemy projekt RedClimbZone. Zawodowi instruktorzy sportu* z uprawnieniami państwowymi zabiorą Was w skały wapienne, piaskowcowe i granitowe. Wszystkie realizacje w sprawdzonych rejonach: Austrii, Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Malty, Maroka, Słowenii, Włoch, Tajlandii, Chorwacji, Grecji i w Polsce: Jura Krakowsko-Częstochowska, Bieszczady, Sokoliki.

Zapewniamy:

 • Opiekę instruktorską na miejscu, wsparcie merytoryczne, realizację programu wyjazdu, pomoc i logistykę w dotarciu na miejsce oraz pomoc w zorganizowaniu noclegów.
 • Sprzęt wspinaczkowy: Wszystkim uczestnikom i kursantom zapewniamy kompletny sprzęt wspinaczkowy. We własnym zakresie należy zaopatrzyć się w obuwie do wspinania.
 • Ubezpieczenie: Posiadamy ubezpieczenia OC.
 • Koszty transportu: Dojazd uczestników na miejsce - pokrywają uczestnicy bądź w przypadku dojazdu zorganizowanego - kalkulowany jest do konkretnego wyjazdu.
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia: pokrywają uczestnicy bądź w przypadku zakwaterowania i wyżywienia zorganizowanego - kalkulowany jest do konkretnego wyjazdu.

Uczymy:

 • Przez cały rok prowadzimy kursy. Tak w skałach, jak i na sztucznych ścianach. wspinamy się w Dolinkach Podkrakowskich, Rzędkowicach i Podlesicach w paśmie Mirów-Bobolice, Dolina Wiercicy - Złoty Potok, Olsztyn k/Częstochowy. W skałkach uczymy samodzielności we wspinaczce. Nauka na kursach skałkowych obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące wspinaczki; uczymy podstaw asekuracji, komunikowania się i współpracy w zespole, zjazdów, podstawowych zagadnień z autoratownictwa, właściwego zastosowania i wykorzystania sprzętu wspinaczkowego.
 • Zajęcia wspinaczkowe (kursowe) prowadzimy na drogach wspinaczkowych o trudności w skali UIAA od III do V, dostosowując trudności wspinaczkowe do możliwości osoby uczącej się. Instruktor, wybierając drogę wspinaczkową dla kursanta, w pierwszej kolejności osobiście dokonuje prezentacji. Wykłady i wstępne przygotowanie do zajęć wspinaczkowych w terenie są nieodłącznym elementem naszych kursów.
 • Kurs wspinaczki z asekuracją dolną po drogach ubezpieczonych. Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych - doskonale przygotuje Was do wspinaczki w skałach po drogach ubezpieczonych stałymi punktami asekuracyjnymi – zarówno tych jednowyciągowych jak i wielowyciągowych (kurs rozszerzony). Wspinaczka z asekuracją dolną wiąże się z wykonywaniem złożonych operacji sprzętowych. Oprócz samego ruchu wspinaczkowego musimy koncentrować się na poprawnych czynnościach związanych z asekuracją.
 • Dla kogo? Osoby początkujące po kursie "Wspinaczka na wędkę" lub wspinające się, chcące odświeżyć, utrwalić lub zunifikować swoją wiedzę. Działamy na drogach trudności do V.
 • Po co? Chcąc rozwinąć skrzydła i wejść w świat piękna uprawiania wspinaczki warto spróbować asekuracji dolnej. Ta nowa paleta doznań pozwalająca rozkoszować się pokonywaniem wysokości oraz mierzenia się ze wspaniałymi wyzwaniami, które stawia przed nami skała jest pierwszym krokiem do doskonałości wertykalnego świata. Po tym kursie jesteś już w pełni przygotowany do wspinaczki. Warto wiedzieć, że 99% dróg pokonywanych w skałkach odbywa się przy użyciu technik poznanych na tym właśnie kursie.

Czego się nauczysz?

 • Techniki wspinania w warunkach specyfiki asekuracji dolnej
 • Wyłapywania lotów
 • Asekuracji statycznej i dynamicznej
 • Asekuracji z przyrządów (płytka Stichta, Reverso, GRI-GRI)
 • Prawidłowego wpinania liny do punktów asekuracyjnych
 • Przewiązywania liny przez stanowisko zjazdowe
 • Zjazdów na linie (podstawy)

Terminy: dopasowujemy się!!! Do ustalenia! Po pomyślnym ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w kursie. Realizacja w rejonach wspinaczkowych w Polsce i za granicą oraz na sztucznych ścianach wspinaczkowych na terenie całego kraju.

*Tytuł instruktora sportu we wspinaczce sportowej uprawnia do prowadzenia zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie wspinaczki halowej, a także w skałach (tylko na drogach trwale ubezpieczonych). Legitymacja Instruktora Sportu potwierdza nadany tytuł oraz kwalifikacje instruktora sportu. Uzyskany stopień jest stopniem państwowym, uprawniającym do pracy etatowej, dającej uprawnienia emerytalne. Instruktorzy wspinaczki mogą być zatrudnieni np. w szkołach, klubach wspinaczkowych, OSiR-ach itp. Mogą prowadzić zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym kultury fizycznej. Dz.U.01.71.738 2003-02-08 zm. Dz.U.03.8.93 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

Ciekawostki
i różności

Na zdjęciu powyżej: Sardynia - możliwość wspinania się w bezpośrednim sąsiedztwie portu. Cumujesz i ... wspinasz się!

Wkrótce przepis na świetne małże a'la marinara.

tu właśnie się pojawi :)